B.C.
Koekkoek-Huis


Actueel

Schätze bewahren
Schatten bewaren - 20 jaren Stichting B.C. Koekkoek-Huis 09.07.2017–03.09.2017

Twintig jaar geleden werd de Stichting B.C. Koekkoek-Huis in het leven geroepen. De stichting werd opgericht om het B.C. Koekkoek-Huis te behouden als kunstenaarshuis van de Romantiek én als het museum van de Nederlandse romantische landschapschilderkunst in het algemeen en de Koekkoek-school in het bijzonder.      

Het in 1848 voltooide kunstenaarspaleis diende van 1960 tot 1997 als museum van de stad Kleef. Het museum heeft, als een van de weinige huizen in Kleef, de vernietigingen van de Tweede Wereldoorlog doorstaan. Met de oprichting van het Museum Kurhaus in Kleef verloor het Koekkoek-Huis zijn voormalige functie en dreigde verkocht te worden.

Het initiatief en de financiële ondersteuning voor de Stichting kwamen destijds van de Vriendenkring van beide Kleefse musea, ondersteund door de NRW-Stiftung Natur-Heimat-Kultur die het huis aankocht en de stad Kleef als bruikleengever van haar kunstverzameling. De eerste artistiek directeur van het huis, drs. Guido de Werd, was verantwoordelijk voor het concept en de oprichting van het huis als bijzonder museum voor de Nederlandse landschapsschilderkunst.  

Door de geïnvesteerde aankoopprijs en de vele giften van betrokken burgers en vrienden werd een kapitaalstichting gecreëerd, die het sindsdien mogelijk maakt dat het huis dienst kan doen als museum. De Stichting B.C. Koekkoek-Huis houdt – tegenwoordig met aanzienlijke financiële moeilijkheden – dit unieke juweel in leven. Ze organiseerde in de afgelopen twee decennia talrijke wisseltentoonstellingen en evenementen en vergrootte de verzameling met ondersteuning van de Vriendenkring en andere sponsoren. Het B.C. Koekkoek-Huis kent in het Rijnland, maar vooral ook in het aangrenzende Nederland (waar B.C. Koekkoek wordt gezien als de ‘Prins der landschapsschilders’), een wijdverspreide reputatie. 

Het B.C. Koekkoek-Huis en de bijbehorende tuin liggen in het centrum van de stad Kleef en geven tot op heden blijk van het hoge culturele niveau van dit oorspronkelijke kuuroord. Sinds jaar en dag ligt het huis de Klevenaren zeer na aan het hart. Inmiddels is het een gemeenschappelijk project en een ontmoetingsplaats geworden voor talrijke vrijwilligers: naast de wisseltentoonstellingen vinden er regelmatig bruiloften, tuincafés, concerten, voordrachten, lezingen en andere evenementen plaats.

Met de tentoonstelling ‘Schatten bewaren’ kijken we enerzijds terug op wat de Stichting en de Vriendenkring in de afgelopen twee decennia hebben aangekocht voor het museum, wat talrijke kunstliefhebbers aan het museum hebben geschonken en welke werken in langdurige bruikleen aan het museum werden toevertrouwd. Anderzijds is het een dankbetuiging aan iedereen die zich, in de loop der jaren, met veel passie heeft ingezet voor het B.C. Koekkoek-Huis en zich met toewijding aan het museum zal blijven verbinden. Ook in de toekomst zal het huis een ontmoetingsplaats blijven voor de Duits-Nederlandse cultuur en ver buiten de stad Kleef zijn charisma behouden.

 

B.C: Koekkoek, schlafender Bauernjunge, Zeichnung
J.A. Daiwaille, BIldnis der Enkeltochter Adele, 1841
B.C. Koekkoek, Souvenir de Clčves, 1847
-> Deze pagina afdrukken